Rok 2011

 

Seminář se konal 9. června 2011 pod laskavou záštitou Ing. Martina Kocourka, ministra průmyslu a obchodu České republiky.

 

 

Témata semináře

 • Zpráva komise pro teplárenství
 •  
 • Stavby v energetice, modenizace technologií
 •  
 • Stabilita investičního prostředí
 •  
 • Uhlí jako energetický zdroj
 •  
 • Rekonstrukce tepláren
 •  
 • Přestavba energetických zdrojů, typový model
 •  
 • Očekávaná těžba, spotřeba, smluvní podmínky
 •  
 • Těžební společnosti versus odběratelé

 

Hosté semináře

Mgr. Oldřich Vojíř, Ph.D. (1961) - POŘADATEL A MODERÁTOR SEMINÁŘE

Místopředseda technologické platformy "Energetická bezpečnost ČR"

Absolvent Pedagogické fakulty v Úsí nad Labem a Dopravní fakulty Pardubické univerzity. Před vstupem do politiky působil jako pedagog na Střední škole ekonomické v Mostě. V letech 1992 - 1996 pak zastával funkci ředitele Středního odborného učiliště v Meziboří. V roce 1994 byl zvolen do zastupitelstva města Most. Jako zastupitel a člen Rady města pak působil do roku 2002. V letech 2002 - 2006 byl člen Poslanecké sněmovny PČR, kde pracoval jako člen Vyšetřovací komise ke smlouvě o dodávku výkonového mýta mezi ČR a firmou Kapsh a v letech 2006 - 2011 jako předseda Hospodářského výboru PSP ČR. Mezi roky 1999 - 2006 byl členem dozorčí rady Fondu národního majetku ČR. Zasedá ve statutárních orgámech několika společností. Byl mimo jiné členem dozorčí rady společnosti ČEZ, vykonával funkci předsedy představenstva První mostecké a.s., či předsedy dozorčí rady ČD Cargo a.s.  Od listopadu 2010 předsedá Pracovní skupině pro oblast teplárenství, zřízené MPO ČR.

 

 

Ing. Tomáš Hüner (1959)

Náměstek ministra průmyslu a obchodu

Vystudoval fakultu strojní, katedru tepelných strojů a jaderných zařízení na VUT v Brně. V letech 1984-1994 pracoval v elektrárně Dětmarovice a své působení ukončil na pozici náměstka ředitele pro výrobu. V letech 1994-2002 vedl ve funkci generálního ředitele a předsedy představenstva společnosti Severomoravská energetika a.s. V roce 2002 se stal konzultantem společnosti AP&P, která mimo jiné prováděla restrukturalizaci akciové společnosti Slovenské elektrárne. Od roku 2004 zastával post Country managera ČEZu v Bulharsku. Od 14. září 2006 byl náměstkem ministra průmyslu a obchodu, od 1. září 2010 do května 2012 řídil sekci průmyslu a energetiky.

 

 

Ing. Alexej Nováček (1951)

Prezident teplárenského sdružení České republiky

Vystudoval technickou univerzitu ČVUT Praha, obor Ekonomika a řízení energetiky. Poté absolvoval PGS, TU na ČVUT Praha, Průmyslová energetika, a manažerský kurz univerzity St. Galen ve Švýcarsku. V letech 1975-1983 byl operátorem bloku a vedoucí směny v elektrárně Dětmarovice, v období 1984-1990 ředitelem Ostravsko-karvinské elektrárny, následně v letech 1991-1992 tamtéž náměstkem generálního ředitele pro výrobu a údržbu. V periodě 1992-1998 Moravsko-slezské teplárny a.s., Ostrava, obchodní a výrobní ředitel, v roce 1999 ISTROENERGO a.s., Levice, ředitel závodu Třinec, a v letech 1999-2010 místopředseda představenstva a generální ředitel Teplárny Brno a.s. Od roku 2010 generální ředitel Teplárny Brno a.s.

 

 

Mgr. Ing. Miroslav Zajíček, M.A. (1975)

odborný asistent VŠE, katedra ekonomie, fakulta národohospodářská

Vystudoval University of Chicago, Vysokou školu ekonomickou a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Získal bohaté praktické zkušenosti v oblasti síťových odvětví jako konzultant společnosti Logica, analytik společnosti Conseq Finance, v soukromé konzultační praxi nebo jako Senior Research Fellow pro oblast síťových odvětví na Liberálním institutu. Zabývá se též monetární politikou a hospodářskými cykly. V současné době působí jako ředitel Laboratoře experimentální ekonomie na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.

 

 

 

Vladimír Kubeček (1975)

ředitel kompetenčního centra pro enregii, Česká Spořitelna a.s.

V roce 1999 ukončil VŠE v Praze, obor matematické metody v ekonomii. V roce 2000 nastoupil do Mezinárodní energetické agentury v Paříži na pozici statistika. Po návratu do ČR v roce 2005 pracoval jako Senior konzultant v EuroEnergy s.r.o. pro oblast analýz energetických trhů a strategického poradenství energetickým společnostem. Od roku 2007 působí v České spořitelně a.s., nejprve v Energy Teamu České spořitelny jako poradce pro financování energetických projektů a od roku 2008 je vedoucím Kompetenčního centra pro energie, které je zodpovědné za strategii banky v oblasti energetiky, obnovitelných zdrojů a energetických úspor, a jako knowledge-centre v sektoru energetiky.