Rok 2012

Seminář se konal 14.června 2012 pod laskavou záštitou MUDr. Martina Kuby, ministra průmyslu a obchodu České republiky.

     

Témata semináře

I. VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE NOVÝCH ENERGETICKÝCH ZDROJŮ

  • Stavby v energetice, modernizace technologií
  • Přestavba energetických zdrojů - vysoce účinné technologie (technická a ekonomická schopnost versus teorie)
  • Stabilita investičního prostředí v návaznosti na dostupnou, bezpečnou a cenově přijatelnou energii

 

II. UHLÍ JAKO STRATEGICKÁ SUROVINA

  • Jediný domácí zdroj energie a jeho optimální využití
  • Očekávaná těžba, spotřeba, smluvní podmínky
  • Těžební firmy versus odběratelé, težební firmy versus obyvatelé

 

Hosté semináře

Mgr. Oldřich Vojíř, Ph.D. (1961) - POŘADATEL A MODERÁTOR SEMINÁŘE

Místopředseda technologické platformy "Energetická bezpečnost ČR"

Absolvent Pedagogické fakulty v Úsí nad Labem a Dopravní fakulty Pardubické univerzity. Před vstupem do politiky působil jako pedagog na Střední škole ekonomické v Mostě. V letech 1992 - 1996 pak zastával funkci ředitele Středního odborného učiliště v Meziboří. V roce 1994 byl zvolen do zastupitelstva města Most. Jako zastupitel a člen Rady města pak působil do roku 2002. V letech 2002 - 2006 byl člen Poslanecké sněmovny PČR, kde pracoval jako člen Vyšetřovací komise ke smlouvě o dodávku výkonového mýta mezi ČR a firmou Kapsh a v letech 2006 - 2011 jako předseda Hospodářského výboru PSP ČR. Mezi roky 1999 - 2006 byl členem dozorčí rady Fondu národního majetku ČR. Zasedá ve statutárních orgámech několika společností. Byl mimo jiné členem dozorčí rady společnosti ČEZ, vykonával funkci předsedy představenstva První mostecké a.s., či předsedy dozorčí rady ČD Cargo a.s.  Od listopadu 2010 předsedá Pracovní skupině pro oblast teplárenství, zřízené MPO ČR.

 

 

Ing. Robert Vacek (1971)

Výkonný tajemník vládního výboru pro koordinaci boje s korupcí a vrchní ředitel Sekce pro koordinaci boje s korupcí Úřadu vlády ČR

Po absolvování gymnázia vystudoval Národohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické v Praze.

V letech 1998 až 2002 pracoval jako vyšetřovatel Policie ČR a poté do roku 2010 působil v Národním bezpečnostním úřadu v oblasti personální bezpečnosti (prověrky osob) jako vedoucí oddělení.

Jeho poslední pracovní pozicí byla v letech 2010 až 2011 pozice bezpečnostního ředitele Ministerstva dopravy.

 

 

Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D. (1965)

Ředitel odboru hornictví a stavebnictví MPO

Studoval na Vysoké škole báňské v Ostravě, kde získal inženýrský a doktoranský titul.

Do roku 1998 pracoval na různých výrobních pozicích v ČMD a.s. Kladno, od střelmistra, revírníka a vedoucích úseku, až po vedoucího výroby.

V letech 1998 - 2002 působil na Českém báňském úřadě jako ústřední báňský inspektor.

Od roku 2002 vykonává funkci ředitele odboru hornictví na Ministerstvu průmyslu a obchodu a od roku 2011 funkci ředitele odboru hornictví a stavebnictví a zástupce ředitele sekce průmyslu a energetiky MPO.

 

 

Ing. Pavel Zámyslický (1979)

Ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu MŽP

Absolvoval elektrotechnickou fakultu ČVUT v roce 2004, konkrétně odbor ekonomika a řízení energetiky.

Pracoval nejprve v České informační agentuře životního prostředí (CENIA) a následně pak na odboru energetiky a ochrany klimatu MŽP, kde od roku 2007 zastává funkci ředitele.

 

 

 

 

 

Mgr. Ing. Miroslav Zajíček, M.A. (1975)

odborný asistent VŠE, katedra ekonomie, fakulta národohospodářská

Vystudoval University of Chicago, Vysokou školu ekonomickou a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy.

Získal bohaté praktické zkušenosti v oblasti síťových odvětví jako konzultant společnosti Logica, analytik společnosti Conseq Finance, v soukromé konzultační praxi nebo jako Senior Research Fellow pro oblast síťových odvětví na Liberálním institutu. Zabývá se též monetární politikou a hospodářskými cykly.

V současné době působí jako ředitel Laboratoře experimentální ekonomie na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.


 

JUDr. Richard Hlavatý (1956)

předseda Výkonného výboru technologické platformy "Energetická bezpečnost ČR"

Vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor mezinárodní vztahy a právo. Do roku 1992 pracoval na MZV ČR, do roku 2002 v mezinárodním bankovnictví v KB a.s.a v Interbance (současná LBBW Bank CZ).

Do roku 2006 zastával na Ministerstvu průmyslu a obchodu funkci ředitele sekce EU a obchodní politiky.

Do roku 2011 byl výkonným ředitelem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR.

 

 

 

Vladimír Kubeček (1975)

ředitel kompetenčního centra pro energii, Česká Spořitelna a.s.

V roce 1999 ukončil VŠE v Praze, obor matematické metody v ekonomii. V roce 2000 nastoupil do Mezinárodní energetické agentury v Paříži na pozici statistika. Po návratu do ČR v roce 2005 pracoval jako Senior konzultant v EuroEnergy s.r.o. pro oblast analýz energetických trhů a strategického poradenství energetickým společnostem.

Od roku 2007 působí v České spořitelně a.s., nejprve v Energy Teamu České spořitelny jako poradce pro financování energetických projektů a od roku 2008 je vedoucím Kompetenčního centra pro energie, které je zodpovědné za strategii banky v oblasti energetiky, obnovitelných zdrojů a energetických úspor, a jako knowledge-centre v sektoru energetiky.