Rok 2014

 

Letošní ročník se zabýval hlavně významem a praktickým dopadem Státní energetické koncepce ve vazbě na

 Státní surovinovou politiku ČR, energetickou a kybernetickou bezpečností a významem domácích surovin na pozadí politické krize na Ukrajině. 

Konference se konala pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a byla zařazena do plánu akcí Okresní hospodářské komory Most a Hospodářské a sociální rady Mostecka pro rok 2014. 


Původní termín konference byl 12. červen 2014. Hlavním důvodem změny data konání je skutečnost, že Ministerstvo průmyslu a obchodu dosud nepředložilo Vládě České republiky aktualizovanou Státní energetickou koncepci, která měla být jedním z nosných témat setkání. V současné době se pracuje na jejím dokončení v připomínkovém řízení.

 

Závěrečná zpráva z konference je uvedená v podoknu "PREZENTACE PŘEDNÁŠEJÍCÍCH" rok 2014.

 


Témata konference

I. Aktuální stav projednávání Státní energetické koncepce, Státní surovinové politiky ČR a energetických zákonů
 
II. Energetická bezpečnost České republiky na pozadí Ukrajinské krize
 
III. Vývoj těžby hnědého uhlí, jeho cena a dodávky pro energetiku a teplárenské společnosti
 
 

Hosté konference 

JUDr. Richard Hlavatý (1956)  

ředitel odboru zahraničně ekonomických politik II MPO a předseda Výkonného výboru Technologické platformy "Energetická bezpečnost ČR"

Vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor mezinárodní vztahy a právo. Do roku 1992 pracoval na MZV ČR, do roku 2002 v mezinárodním bankovnictví v KB a.s.a v Interbance (současná LBBW Bank CZ).

Do roku 2006 zastával na Ministerstvu průmyslu a obchodu funkci ředitele sekce EU a obchodní politiky.

Do roku 2011 byl výkonným ředitelem Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR.

Od roku 2011 je předsedou Výkonného výboru Technologické platformy "Energetická bezpečnost ČR" a od tohoto roku ředitelem odboru zahraničně ekonomických politik II Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

Mgr. Pavel Kavina, Ph.D. 

ředitel odboru surovinové a energetické bezpečnosti Ministerstva průmyslu a obchodu
 
Na konferenci vystoupí s přednáškou na téma "Aktuální stav projednávání Státní energetické koncepce, Státní surovinové politiky a energetických zákonů ČR".
 
 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Ing. Miroslav Zajíček, M.A., Ph.D. (1975)

vedoucí Katedry institucionální ekonomie, fakulta národohospodářská, VŠE Praha

Vystudoval University of ChicagoVysokou školu ekonomickou Právnickou fakultu Univerzity Karlovy.

Získal bohaté praktické zkušenosti v oblasti síťových odvětví jako konzultant společnosti Logica, analytik společnosti Conseq Finance, v soukromé konzultační praxi nebo jako Senior Research Fellow pro oblast síťových odvětví na Liberálním institutu. Zabývá se též monetární politikou a hospodářskými cykly.

V současné době působí jako ředitel Laboratoře experimentální ekonomie a vedoucí Katedry institucionální ekonomie na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze. 

Dr. Igor Troch (1966)

výkonný ředitel Asociace průmyslové bezpečnosti 

10 let pracoval na různých postech Ministerstva vnitra ČR, a to, jako předseda poradní komise ministra vnitra k vytvoření systému kriminální analytických činností a 

kriminálního zpravodajství Policie České republiky, jako ředitel Odboru kriminálních analýz a informací policejního prezidia ČR, jako předseda poradní komise ministra vnitra k definování služeb elektronického trestního a přestupkového řízení a jakopředseda poradní komise ministra vnitra k implementaci Smart Administration do podmínek bezpečnostních sborů a jejich zapojení v eGovernmentu. 

Od roku 2010 je ředitelem společnosti Best Vision jako uznávaný expert v oblasti "Competitive Intelligence". Od roku 2012 je poradcem náměstka ministra vnitra pro pro veřejnou správu a legislativu pro oblast strategie rozvoje služeb eGovernemntu a od roku 2013 je poradcem České pošty s.p. na úseku strategie rozvoje poštovních služeb.

 

Ing. Petr Karas, CSc. (1941)

člen dozorčí rady Elektrárna Chvaletice a.s.

V roce 1968 absolvoval na ČVUT fakultu elektrotechniky a v roce 1978 ukončilobhajobou disertační práce vědeckou aspiranturu v oboru obecná energetika. V roce 1990 mu byl udělen vědecký kvalifikační stupeň II.a. v oblasti eneregtika.

V průběhu svého pracovního života vystřídal několik vysokých manažerských pozicí, jako např. generální ředitel Českých energetických závodů s.p., generální ředitel a předseda představenstva ČEZ a.s., ředitel Ústavu pro energetiku při Vysoké škole finanční a správní v Praze. Dále zastával pozici člena dozorčí rady Čechofracht a.s., člena dozorčí rady a členapředstavenstva OTE a.s. a v současné době pozici člena dozorčí rady Elektrárna Chvaletice a.s.

Od roku 1999 působí jako ekonomický a organizační poradce, zaměřený na oblast energetiky, správy společností a managementu.

 

Ing. Jaroslav Pejčoch (1952)

předseda představenstva společnosti T-SOFT a.s. a viceprezident Asociace průmyslové bezpečnosti

Je absolventem České technické univerzity v Praze, fakulty elektroniky. Více než 16 let pracoval ve společnosti TESLA VÚST a.s. Popova jako ředitel IT Divize. Poté se stal jedním ze zakladatelů společnosti T-SOFT, ve které v současnosti zastává pozicipředsedy představenstva

Je zakládajícím členem Rady české pobočky AFCEA (Armed Forces Communications & Electronics Association), členem profesního sdružení ICT UNIE (Association for Information Technologies and Telecommunications), předsedou poradního výboru TIEMS(The International Emergency Management Society), členem prezidia ČAKM (Czech Association of Crisis Managers), členem International Strategy for Disaster Reduction a členem Prague Business Clubu.

 

 

Ing. Tomáš Kubíček, Ph.D. (1974)

partner v oddělení Consultingu společnosti Deloitte Czech Republic

Vystudoval VŠE v Praze, obor mezinárodní obchod a marketing. Před nástupem do společnosti Deloitte Czech Republic v roce 2005 pracoval ve společnosti IBM Business Consulting a PWC

Ve společnosti Deloitte je ředitelem v oddělení podnikového poradenství. V rámci této funkce je leaderem skupiny pro veřejný sektor v oddělení Consultingu. V této oblasti mnoho odborných zkušeností – centrální vláda, územně samosprávné celky, státní agentury a společnosti ve vlastnictví státu. V oblasti veřejné správy se zaměřuje na projekty v oblasti elektronizace, řízení velkých projektů a na moderní metody řízení a poskytování veřejných služeb. Disponuje významnými zkušenostmi v oblasti zlepšování efektivity procesů a organizací, eGovernmentu, řízení rozsáhlých transformačních projektů a také v oblasti EU agendy.