Rok 2015

Ročník se mimo jiné zabýval dopadem směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění), která nahrazuje od 1.1.2016 směrnici 2001/80/ES o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení. Dalším tématem byl centrální zdroj tepla versus jeho substituty s ohledem na jejich cenu, a také energetické využití komunálního odpadu. 

Konference je zařazena do plánu akcí Okresní hospodářské komory Most a Hospodářské a sociální rady Mostecka pro rok 2015 a byla jí udělena záštita Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. 

 

Závěrečná zpráva z konference ke stažení zde:

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2015.pdf (1963307)

 

Témata konference

1. Dopad směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění) ze dne 24.11.2010 s účinností od 1.1.2016.

 

2. Centrální zdroj tepla versus jeho substituty s ohledem na jejich cenu.

 

3. Komunální odpad a jeho energetické využití.

 
 

Hosté konference 

Ing. Pavlína Kulhánková 

ředitelka odboru ekologie Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
 
Absolventka Střední průmyslové školy chemické a následně Vysoké školy chemicko technologické v Praze. Významnou část své kariéry pracovala v soukromé sféře v oblasti konzultací se zaměřením na interakce průmyslu a životního prostředí a rovněž v oblasti systémové certifikace. Od roku 2009 pracuje na pozici ředitelky odboru ekologie Ministerstva průmyslu a obchodu
 

Bc. Kurt Dědič 

ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR
 
Studoval na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, obor Ochrana životního prostředí. Od roku 2003 působí na Ministerstvu životního prostředí.
 
 

Ing. René Neděla

ředitel odboru teplárenství, ERÚ 

 

Absolvent Strojní fakulty Českého vysokého učení technického v Praze, obor Přístrojová a regulační technika, Masarykova ústavu, obor Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu a ročního tréningového kurzu na Florence School of Regulation v Itálii. 

Pracoval ve společnosti Victor spol. s r.o. jako zahraniční obchodní manager a ve společnosti Imponex s.r.o. jako obchodní manager. Od roku 2011 působí na Energetickém regulačním úřadě, nejdříve jako vedoucí odboru strategie a nyní jako ředitel odboru teplárenství. Zároveň je pedagogem na Katedře elektrotechniky a automatizace České zemědělské univerzity v Praze.  

 

 

Ing. Martin Hájek, Ph.D.

ředitel Teplárenského sdružení České republiky
 
Vystudoval obor Ekonomika a řízení energetiky na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze. V letech 2005 - 2008 působil jako analytik programu ve společnosti IFC, poté jako poradce generálního ředitele pro strategii Pražská teplárenská a.s. 
Od října 2010 je ve funkci ředitele teplárenského sdružení České republiky.
 

 

 
 
 
 

Ing. Josef Gába (1950) 

člen správní rady Energetické agentury Zlínského kraje o.p.s.
 
V roce 1974 získal inženýrský titul na VUT v Brně v oboru Energetické stroje a zařízení, v roce 1984 pak zvýšil své vzdělání studiem oboru Ekonomika a řízení průmyslu. Celý svůj profesní život se pohybuje v teplárenství, pracoval jako operátor kotlů a turbin, dále pak směnový inženýr, vedoucí údržby a ředitel závodu. Zavstával funkci předsedy představenstva ve společnostech Plzeňská energetika a.s., GRAPE SC a.s., ENERGY Ústí nad Labem a.s. a MORAVSKÉ TEPLÁRNY a.s., jako člen představenstva Teplo Zlín a.s., jako místopředseda Energetika Chropyně a.s. V současnosti působí jako člen dozorčí rady v FC FASTAV ZLÍN a.s. a člen správní rady Energetické agentury Zlínského kraje o.p.s.   
 
 
 
 

 Ing. Jan Habart, Ph.D.

předseda CZ BIOM - České sdružení pro biomasu
 
V současnosti působí jako předseda CZ BIOM a zároveň přednáší na České zemědělské univerzitě v Praze, Katedra agroenviromentální chemie a výživy rostlin, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů.