Rok 2016

Hlavním tématem ročníku byla JADERNÁ ENERGETIKA.

Další podtémata:

 

1. Jaderná energetika - ukládání jaderného odpadu, lokality a dopad na životní prostředí.

 

2. Budoucnost jaderné energetiky ve vztahu k uhlíkové energetice.

 

3. Strojírenství pro energetiku.

 

4. Vývoj cen energií na světových trzích.

 

Spoluorganizátorem akce byla Okresní hospodářská komora Most.

Konference byla zařazena do plánu akcí Okresní hospodářské komory Most a Hospodářské a sociální rady Mostecka pro rok 2016.

 

 

 

Program konference 

 

08:00        AKREDITACE SPOJENÁ S MALÝM OBČERSTVENÍM

 

 

09:00        ZAHÁJENÍ KONFERENCE

 

                      Oldřich Vojíř, místopředseda technologické platformy "Energetická bezpečnost ČR"

 

09:10        Strategie MPO v oblasti jaderné energetiky

 

                      Ing. Tomáš Smejkal, vedoucí oddělení strategie MPO 

09:25        Hledání akceptovatelného řešení hlubinného uložiště vyhořelého                                jaderného paliva v ČR

 

                      RNDr. Jiří Slovák, SÚRAO, ředitel

09:35        Současnost a budoucnost ukládání radioaktivnívh odpadů v ČR

 

                     Ing. Martin Březina, SÚRAO, vedoucí oddělení provozu uložišť  

10:05       Uran jako zdroj energie a ohrožení životního prostředí? 

 

                     Ing. Rut Bízková, bývalá ministryně životního prostředí ČR a bývalá předsedkyně TAČR

10:25       SMR - malé modulární jaderné reaktory

 

                    Ing. Lubor Žežula, projektový manažer ÚJV Řež  

10:45       Využití vysokopevnostního drátkobetonu pro ochranu kritické infrastruktury

 

                    Ing. Jiří Štoller, Ph.D., odborný asistent skupiny stavebních konstrukcí, Katedra ženijních technologií,                         Univerzita obrany Brno

11:00       Možnosti pro využití "inteligentního" LED osvětlení pro úspory energií a                       budování infrastruktury "chytrých" měst

 

                     Ing. Tomáš Pětroš, DELTA ETS energo s.r.o., jednatel

11:15        Vývoj cen energií na světových trzích

 

                     Mgr. Ing. Miroslav Zajíček, M.A., Ph.D., vedoucí Katedry institucionální ekonomie, fakulta                                          národohospodářská, VŠE Praha                    

 

11:45        DISKUZE

 

 

12:45        ZÁVĚR KONFERENCE, SPOLEČNÝ OBĚD

 

 

Hosté konference 

Ing. Tomáš Smejkal

vedoucí oddělení strategie, odbor strategie a mezinárodní spolupráce v energetice, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

 

RNDr. Jiří Slovák 

ředitel Správy uložišť radioaktivních odpadů

Studia ukočil v roce 1983 na přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, obor základní a ložisková geologie. Zde také v roce 1985 složil rigorózní zkoušku z geochemie a ložiskové geologie a dosáhl titulu RNDr.

Začínal jako důlní geolog na uranovém dole Olší (dnešní s.p. DIAMO). V této společnosti zastával v letech 1993 - 1997 funkci náměstka ředitele podniku pro ekologii.

V letech 1997 - 2002 působil v Ústavu jaderného výzkumu Řež ve funkci ředitele divize chemie palivového cyklu. V letech 2002 - 2007 pracoval pro společnost AQUATEST a.s. na pozici ředitele pro výzkum a vývoj a následně jako obchodní ředitel společnosti. V roce 2008 nastoupil do Správy uložišť radioaktivních odpadů jako zástupce ředitele pro vývoj a od roku 2014 působí jako její ředitel

 

Ing. Rut Bízková (1957)

bývalá ministryně životního prostředí a bývalá ředitelka TAČR 

 

Vystudovala Vysokou školu chemickotechnologickou v Praze a postgraduálně matematiku. V roce 1993 absolvovala tříměsíčíní stáž v Mezinárodní agentuře pro atomovou energii ve Vídni.

12 let pracovala v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži, v letech 1992 - 1994 jako mluvčí uhelných elektráren ČEZ a.s. Do roku 1999 působila na pozici ředitelky odboru pro styk s veřejností na Ministerstvu životního prostředí, poté jako vedoucí oddělení mezinárodních aspektlů průmyslové politiky na MPO a jako poradkyně náměstka ministra MPO. V letech 2004 - 2006 pracovala v České informační agentuře životního prostředí. Poté jako náměstkyně životního prostředí a ředitelka sekce ekonomiky a politiky MŽP a od roku 2010 jako ministryně životního prostředí ČR. V roku 2011 na svou pozici rezignovala. Od roku 2012 stála v čele Technologické agentury ČR.

 

 

Mgr. Ing. Miroslav Zajíček, M.A., Ph.D. (1975)

vedoucí Katedry institucionální ekonomie, fakulta národohospodářská, VŠE Praha

Vystudoval University of ChicagoVysokou školu ekonomickou Právnickou fakultu Univerzity Karlovy.

Získal bohaté praktické zkušenosti v oblasti síťových odvětví jako konzultant společnosti Logica, analytik společnosti Conseq Finance, v soukromé konzultační praxi nebo jako Senior Research Fellow pro oblast síťových odvětví na Liberálním institutu. Zabývá se též monetární politikou a hospodářskými cykly.

V současné době působí jako ředitel Laboratoře experimentální ekonomie a vedoucí Katedry institucionální ekonomie na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze.

 

 

 

Ing. Jiří Štoller, Ph.D. (1975)

odborný asistent skupiny stavebních konstrukcí, Katedra ženijních technologií, Univerzita obrany Brno
 

Vystudoval Vojenskou akademii v Brně. Titul Ing. získal v oboru Vojenské pozemní stavitelství a Ph.D. v oboru Vojenské stavby.Od roku 1993 až doposud působí na Vojenské akademii v Brně, nejdříve v oboru Vojenské pozemní stavitelství, od roku 1998 na Katedře ženijních technologií. V současné době je odpovědným řešitelem projektu "Rozvoj expertního pracoviště zaměřeného na oblast verifikace materiálových modelů pro ochranné stavby".

V letech 2006 - 2007 se účastnil mírové mise 9.-10. kontingentu AČR v Kosovu jako starší důstojník štábu - specialista pro stavební činnost. V roce 2008 absolvoval pracovní cestu do Afgánistánu cílem které bylo posouzení základny z hlediska ochranných vlastností. Je spoluautorem mnoha odborných knih.

 

Ing. Lubor Žežula (1957)

projektový manažer, ÚJV Řež
 
Vystudoval Fakultu strojního inženýrství ČVUT v Praze. Od roku 1982 působí v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži.
 

Je členem: správní skupiny (Administration Group) organizace evropských elektrárenských společností EUR, pracovní skupiny pro ekonomiku jaderné energetiky (WPNE) NEA (OECD) a dalších pracovních skupin NEA (Expert Group on Limits to the development of Nuclear Energy, Expert Group on Nuclear Energy and Security of Supply).