Rok 2015

PREZENTACE PŘEDNÁŠEJÍCÍCH 

 
Ing. Pavlína Kulhánková, ředitelka odboru ekologie, Ministerstvo průmyslu a obchodu
 
 
 
Ing. Martin Hájek, ředitel Teplárenského sdružení ČR
 
 
 
Bc. Kurt Dědič, ředitel odboru ochrany ovzduší, Ministerstvo životního prostředí
 
 
 
Ing. Josef Gába, člen Správní rady Energetické agentury Zlínského kraje
 
 
 
Ing. René Neděla, ředitel odboru teplárenství, Energetický regulační úřad 
 
 
 
Ing. Tibor Hrušovský, energetický poradce
 
 
 
Ing. Jan Habart, Ph.D., předseda CZ BIOM - České sdružení pro biomasu