Rok 2016

PREZENTACE PŘEDNÁŠEJÍCÍCH

 
Ing. Tomáš Smejkal, vedoucí oddělení strategie MPO
 
 
 
 
RNDr. Jiří Slovák, ředitel SÚRAO
 
 
 
 
Ing. Martin Březina, veducí odělení provozu úložišť SÚRAO
 
 
 
 
Ing. Rut Bízková, bývá ministryně životního prostředí ČR a bývalá předsedkyně TA ČR
 
 
 
 
Ing. Lubor Žežula, projektový manažer ÚJV ŘEŽ
 
 
 
 
Ing. Jiří Štoller, Ph. D., odborný asistent skupiny stavebních konstrukcí, Katedra ženijních technologií, Univerzita obrany Brno
 
 
 
 
Ing. Tomáš Pětroš, jednatel společnosti DELTA ETS energo s.r.o. a p. Tomáš Kostúr, obchodní ředitel Divize 6 společnosti TECHNISERV spol. s r.o.
 
 
 
 
Mgr. Ing. Miroslav Zajíček, M.A., Ph.D., vedoucí Katedry institucionální, enviromentální a experimentální ekonomie, fakulta národohospodářská, VŠE Praha