Rok 2017

PREZENTACE PŘEDNÁŠEJÍCÍCH

 

 
Ing. Ladislav Havel, ředitel odboru elektroenergetiky a teplárenství MPO
 
 
 
 
Ing. Martin Hájek, Ph.D., Ředitel Teplárenského sdružení České republiky
 
 
 
 
Doc. Ing. Jaroslav Bystrianský, CSc., Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, VŠCHT Praha
 
 
 
 
Doc. Ing. Jiří Janovec, CSc., Fakulta strojní, Ústav materiálového inženýrství, ČVUT Praha
 
 
 
 
Dr. Daniel Spálenka, Business European Development Director, IGS Europe
 
 
 
 
Mjr. Ing. Jiří Štoller, Ph.D., Odborný asistent skupiny stavebních konstrukcí, Katedra ženijních technologií, Univerzita obrany Brno
 
 
 
 
Mgr. Pavel Bělohradský, CEO Skupiny firem Jean Paul Whitecastle, Institut ochranných betonových konstrukcí
 
 
 
 
Ing. Petr Kadečka,  Divize Integrita & technický inženýring, ÚJV Řež
 
 
 
 
Ing. Lukáš Pilař, Ph.D., vedoucí projektant - specializace teplárenství Divize ENERGOPROJEKT PRAHA, ÚJV Řež